Quản lý Thông Tin Nhân ViênHệ thống quản lý hồ sơ hiện đại, đầy đủ, phân quyền chặt chẽ trên từng nhân viên

Thiết kế hệ thống chức danh công việc và bản mô tả công việc, chính sách phúc lợi, tiêu chuẩn năng lực, năng suất tương ứng với từng chức danh công việc.
Lưu giữ đầy đủ hệ thống dữ liệu chi tiết của cá nhân trong suốt quá trình làm việc tại công ty từ kinh nghiệm làm việc trước khi vào công ty đến quá trình làm việc tại công ty cho tới khi nhân viên đã nghỉ việc.
Truy xuất 100% các thông tin lưu trữ trong toàn bộ hồ sơ nhân viên qua hệ phân tích dữ liệu để tạo lập các báo cáo nhân sự thống kê như ý muốn.
Cho phép tính trợ cấp thôi việc cho nhân viên theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào quy định của doanh nghiệp, tất toán toàn bộ các khoản công nợ liên quan đến nhân viên như: đền bù tài sản, hợp đồng đào tạo, tiền vay, tiền phép, tiền bảo hiểm khác như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn … Theo dõi quá trình bàn giao của nhân viên khi thôi việc.
Cung cấp một hệ thống dự báo đến hạn như: nhân viên sắp hết hạn hợp đồng lao động, sắp đến hạn tăng lương, nghỉ hưu, tập sự, thôi việc …với thời gian dự báo tuỳ thuộc người dùng.
Tự động tính tiêu chuẩn phép năm của nhân viên dựa vào việc cho phép người dùng định nghĩa công thức tính phép.
Quản lý quá trình nghỉ phép, cập nhật ngày phép tiêu chuẩn theo từng thời điểm của nhân viên chính xác.
Quản lý thông tin khen thưởng, kỷ luật từ nhân viên đến tập thể như: tổ nhóm, phòng ban, chi nhánh …
Tự động thiết lập các Quy trình xét duyệt các yêu cầu của nhân viên như: nghỉ phép, chấm công, đánh giá…
Quản lý danh sách, vai trò,kết quả công việc cụ thể của các thành viên trong công ty tham gia vào các Đề án khác nhau để từ đó có chính sách phân bố nguồn nhân lực một cách hợp lý.
Cho phép theo dõi các loại bảo hiểm khác ngoài bảo hiểm bắt buộc mà công ty mua cho nhân viên tùy theo chính sách phúc lợi.
Cung cấp công cụ dễ dàng tìm kiếm nhanh thông tin của nhân viên trong mọi tính năng.
Tiện ích sao chép hàng loạt thông tin giống nhau từ chi tiết từng quá trình hoặc toàn bộ thông tin của nhân viên giúp giảm thiểu thời gian nhập liệu.
Tiện ích nhập liệu nhanh cho phép người dùng lựa chọn thông tin cần nhập trên từng quá trình giúp người dùng đơn giản giao diện nhập liệu, nhập liệu nhanh và giảm thiểu thời gian thao tác

Nguồn: https://boristadic.org/

Xem thêm bài viết khác: https://boristadic.org/tong-hop/

Leave a Comment