[Hướng dẫn]Cách tạo lại file hostsLưu ý:Copy file hosts vào đường dẫn C:WindowsSystem32driversetc
Code:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost

Social links:
Facebook:
Diễn đàn:

Nguồn: https://boristadic.org/

Xem thêm bài viết khác: https://boristadic.org/tong-hop/

6 thoughts on “[Hướng dẫn]Cách tạo lại file hosts”

  1. mình vào trang www.yousubtitles bị báo như thế này là sao
    I can not connect to the localhost database!

    Reply
  2. cảm ơn ad. mấy hôm nay mạng nhà mình chỉ vào được youtube không vào được face hay wep nhạc , đọc báo .

    Reply

Leave a Comment