Hướng dẫn hack theo dõi, tăng follow facebook miễn phí mới nhất 2018Hướng dẫn lấy link và id trang cá nhân facebook để hack theo dõi tại ilikesub.com

ID bài viết là gì?
Một bài viết trên Facebook ngoài link ra còn có đều có ID dùng để định danh bài viết đó. ID bài viết là một chuỗi số quy định bài viết đó là duy nhất.

ID bài viết của Facebook có dạng xxxx_yyyy trong đó xxxx là ID đối tượng đăng và yyyy là ID bài đăng,

xxxx: Ví dụ bài viết đăng trên tường thì đối tượng đăng là ID của cá nhân Facebook. Tương tự, bài viết đăng trên fanpage thì đối tượng đăng là Fanpage, bài viết đăng trên nhóm thì đối tượng đăng là Group.

yyyy: là chuỗi số bạn có thể tìm thấy trong link bài viết.

Một ví dụ về ID bài viết trên Group:

Link: group: 129211760501307ID bài đăng: 1564354850320317ID bài viết đầy đủ: 129211760501307_1564354850320317

Nhưng không phải bài viết nào cũng có ID dễ dàng suy ra từ link như trên. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách lấy ID một bài viết trên Facebook.

Nguồn: https://boristadic.org/

Xem thêm bài viết khác: https://boristadic.org/tong-hop/

19 thoughts on “Hướng dẫn hack theo dõi, tăng follow facebook miễn phí mới nhất 2018”

  1. Hack thì hack được rồi, lúc đầu được 50 người theo dõi, một hồi quay lại còn có 47 người theo dõi à. Ai giúp với

    Reply

Leave a Comment