Cách bung ghost file TIB win 10 UEFI bằng Acronis True ImageHướng dẫn cách bung ghost file tib win 10 UEFI bằng phần mềm Acronis True Image trong các phiên bản Anhdv hoặc DLC và các phiên bản boot bất kỳ
Công cụ:
1. File ghost win 10 UEFI 64bit chuẩn:
2. File Anhdv_boot_2018 :
3. File Dlcboot_2019:
4. File Active_win_10:
5. Bài viết hướng dẫn bằng hình ảnh:

#bung_ghost_win_10
#ghost_win_10
#ghost_win_10_uefi
#ghost_win_10_tib
#bung_ghost_tib

Nguồn: https://boristadic.org/

Xem thêm bài viết khác: https://boristadic.org/tong-hop/

4 thoughts on “Cách bung ghost file TIB win 10 UEFI bằng Acronis True Image”

Leave a Comment